L 299 Mallemukken

Køleanlæg i fiskeskib med rustfri kølerør opsat under loftet og ned på sider til køling af lasten. Rørene er opsat på nylonregler med rustfri rørbøjler, alle samlinger er tig svejset med baggas.

Som kølemedie bruges brine som kuldebærer, brinen nedkøles i fordamperen i maskinrummet og cirkuleres rundt i rørene, og den gode kontakt mellem brinevæsken og de rustfri rør er medvirkende til at man får en god køleffekt på rørene, i forhold til et traditionel anlæg med en stører kølemiddelfyldning og hvor en stor del af fyldningen er i gasform, der giver en dårligere varmetransmitions overgang.

Ved brug af brine som kuldebærer er kølemiddel fyldningen reduceret til 0,76Kg. kølemiddel på anlægget, det er ca samme fyldning som er på et aircondition anlæg i en personbil.

Skulle anlægget have været lavet som traditionel anlæg vil kølemiddelfyldningen have været ca. 8 -10 Kg. Ved at anvende en højeffektiv pladeveksler som fordamper kompenserer man for den mere energi man anvender til at pumpe brine rundt i kølerørene i lasten. Kombineret med at svejser med baggas og beregner kølekredsene med lille modstand og dimentionere anægget med de rigtige pumpestørelser. Så opnår man lave drift og vedligeholdelses omkostninger.

Dette resultat er opnået gennem udvikling af denne type anlæg siden det første udviklingsprojekt der startede i 2001 med ombygning af skælismaskiner til brine på L 479 TINE BØDKER.

Billede 01: L 299 MALLEMUKKEN ved kaj i Thyborøn.

Billede 02: Kompressor der kan drives af elmotor med strøm fra land og af skibets hovedmotor under fiskerei, det gør at man ikke er afhængig af at lysmotor skal køre i næsten tomgang under fiskeri.

Billede 03: Plads opbygning af fordamper og kondensator på forskot i maskinrum.

Billede 04: Plads opbygning af pumpesystem for gulvkølekreds.

Billede 05: El tavle set forfra med betjening, styring af gulvtemperatur, drift og fejllamper.

Billede 06: El tavle set indvendig.

Billede 07 – 08 – 09: Kølerør i last udført i 316 rustfri rør.