Miljø Projekter

Nærværende rapport beskriver konverteringen af et HCFC-22 køleanlæg med indirekte kølesystem til produktion af skælis om bord på trawleren Tine Bødker, Thyborøn.

Projektet er udført i samarbejde mellem Teknologisk Institut og Lemvig Køleservice med støtte fra Miljøstyrelsens Program for Renere Produkter.

Konverteringen af skælisproduktionen fra HCFC-22 til propylen glykol har indledningsvis været vanskelig, idet der fra ismaskine producenternes side mangler teknisk dokumentation for driftsparametre med sekundære kølemedier. Dette grundlag har i projektet måtte etableres.

Efter indkøring og modifikation af anlægget er der opnået højst tilfredsstillende driftsforhold for køleanlæg og ismaskiner.

Århus C, den 3. december 2003

Teknologisk Institut
Center for Køle- og Varmepumpeteknik
Torben M . Hansen

Lemvig Køleservice
Peter Strø