Lemvig Køleservice’s speciale

  • Skibskøleanlæg Ismaskiner lastkøleanlæg

  • Butiks & Industri køle-fryseanlæg

  • Modul- køle & frostrum

  • Varmepumpeanlæg

  • Jordvarmeanlæg

  • Proceskøleranlæg

  • Specialkøleanlæg efter opgave